Դիպլոմային պաշտպանություն. 2022

2021-2022 ուսումնական տարի Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգ Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջներ   2021-2022 ուստարվա սովորողների գիտելիքների...