Նեյրոգրաֆիկա և Էկոլոգիա:

Հունիսի 22-ին մանկավարժական ամառային ճամբարի շրջանակներում Տաթև Ավետիսյանի հետ համատեղ իրականացրեցինք նախագիծ, որի նպատակն էր ուսումնասիրել և գործածել համացանցում վերջերս տարածում ստացած, այսպես կոչված, Նեյրոգրաֆիկա դիագնոստիկ...