Գիտելիքի օրը Արագածի Հարավային գագաթին. հիշողություններ

Սեպտեմբերի 1-ը բարձունքից, այն էլ ի՜նչ բարձունք․․․․․․Արագածի Հարավային գագաթ։ Սովորողները իրենց առաջին դժվարությունը հաղթահարեցին՝ բարդ էր իրենց համար, բայց հաղթահարելի։ Պատումն ամբողջությամբ բլոգում։ Մասնակիցների առաջին...