Շուկայի ուսումնասիրություն Երևանի քոլեջների միջև և հարցման վերլուծություն

Ռոզա Խաչատրյանը ներկայացնում է կրթության ոլորտի իր մարքեթինգային ուսումնասիրությունը։ Շուկայաբանության/ մարքեթինգի/ մոդուլի շրջանակում խմբով կատարել էինք գործնական աշխատանք։ Ուսումնասիրել էինք Երևան քաղաքի քոլեջների կողմից առաջարկվորղ...