Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն․ 2023

2022-2023 ուսումնական տարի Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգ Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջներ 2022-2023 ուստարվա սովորողների գիտելիքների ստուգման,...

Ուսումնական փետրվար

Փետրվարի 1-28 Փետրվարի օրացույց  Փետրվարի ուղեցույց Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Փետրվար-մայիս ամիսների ընթացքում իրականացվող նախագծեր, նախաձեռնություններ, աշխատանքներ Աշխատանք դիպլոմային նախագծերի շուրջ Մասնագիտական ճամփորդություններ-հանդիպումներ․ համագործակցություն կազմակերպությունների և...