Հիմնական կրթությամբ առաջին կուրս

Հիմնական կրթությամբ առաջին կուրս

Ուսումնական պլան

 • Հայոց լեզու
 • Հայ գրականություն
 • Հայոց պատմություն
 • Հասարակագիտություն
 • Հանրահաշիվ և մաթանալիզի տարրեր 
 • Երկրաչափություն
 • Բնագիտություն 1
 • Բնագիտություն 2
 • Բնագիտություն 3
 • Բնագիտություն 4
 • Օտար լեզու՝ անգլերեն
 • Օտար լեզու՝ ռուսերեն
 • Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
 • Ֆիկուլտուրա
 • ՆԶՊ
 • Արվեստ
 • Ընտրությամբ գործունեություն